Jednostavna kuća na granici između zgrada i krajolika koja pruža podlogu za kreativan rad, ali i ugodan život....