Sergi Pons, arhitekt iz Barcelone prilikom adaptacije ovoga malog stana odlučio je iskoristiti ljepotu kamenih zidova i drvenih greda, te ih je ostavio u izvornom obliku. Zidovi koji su pregrađivali...