Dječja spavaća soba je prostor u kojem mašta i igra imaju važnu ulogu u uređenju. Za uređenje dječje spavaće sobe dobro je odabrati neku temu povezanu sa djetetovim aktivnostima. Npr....