Milijuni pješaka, biciklista i vozača svakodnevno prolazi ulicama New Yorka prolazeći uz brojne građevine koje mu daju prepoznatljivu sliku. Uz njih postoje i objekti ili sekcije objekata koji nisu vidljivi...