Sklonost prema fotografiji, dizajnu i drvu bračni par Gorjana Drašković (arhitektica) i Brando Zucco (grafički dizajner) spojili su u jedno i stvorili brand.o. Dugo smo razmišljali kako spojiti  razne umjetničke tehnike...