Stan u kojem je visina prostora iskorištena za dogradnju dodatnog prostora

Stan u kojem je visina prostora iskorištena za dogradnju dodatnog prostora

Stan u kojem je visina prostora iskorištena za dogradnju dodatnog prostora

Lučni prozor, goli zid od opeke i visina prostora od 5 metara bili su idealni preduvjeti za izgradnju i uređenje skandinavskog stana površine 65 kvadrata prepunog osobnosti. Raspored nadopunjuje suptilne skandinavske detalje i arhitekturu, a spavaća soba i garderoba na polukatu prostor pretvara u praktičan i moderan.
Stan u kojem je visina prostora iskorištena za dogradnju dodatnog prostora
Stan u kojem je visina prostora iskorištena za dogradnju dodatnog prostora
Stan u kojem je visina prostora iskorištena za dogradnju dodatnog prostora
Stan u kojem je visina prostora iskorištena za dogradnju dodatnog prostora
Stan u kojem je visina prostora iskorištena za dogradnju dodatnog prostora
Stan u kojem je visina prostora iskorištena za dogradnju dodatnog prostora
Stan u kojem je visina prostora iskorištena za dogradnju dodatnog prostora
Stan u kojem je visina prostora iskorištena za dogradnju dodatnog prostora
Stan u kojem je visina prostora iskorištena za dogradnju dodatnog prostora
Stan u kojem je visina prostora iskorištena za dogradnju dodatnog prostora
Stan u kojem je visina prostora iskorištena za dogradnju dodatnog prostora
Stan u kojem je visina prostora iskorištena za dogradnju dodatnog prostora
Stan u kojem je visina prostora iskorištena za dogradnju dodatnog prostora
Stan u kojem je visina prostora iskorištena za dogradnju dodatnog prostora
Stan u kojem je visina prostora iskorištena za dogradnju dodatnog prostora
Stan u kojem je visina prostora iskorištena za dogradnju dodatnog prostora
Stan u kojem je visina prostora iskorištena za dogradnju dodatnog prostora
Stan u kojem je visina prostora iskorištena za dogradnju dodatnog prostora
Stan u kojem je visina prostora iskorištena za dogradnju dodatnog prostora
Stan u kojem je visina prostora iskorištena za dogradnju dodatnog prostora
Stan u kojem je visina prostora iskorištena za dogradnju dodatnog prostora
Stan u kojem je visina prostora iskorištena za dogradnju dodatnog prostora
Stan u kojem je visina prostora iskorištena za dogradnju dodatnog prostora
Stan u kojem je visina prostora iskorištena za dogradnju dodatnog prostora
Stan u kojem je visina prostora iskorištena za dogradnju dodatnog prostora
Stan u kojem je visina prostora iskorištena za dogradnju dodatnog prostora
Stan u kojem je visina prostora iskorištena za dogradnju dodatnog prostora
Stan u kojem je visina prostora iskorištena za dogradnju dodatnog prostora
Stan u kojem je visina prostora iskorištena za dogradnju dodatnog prostora
Stan u kojem je visina prostora iskorištena za dogradnju dodatnog prostora