Stambena zgrada sa valovitim balkonima

Ovaj zanimljiv primjer stambene zgrade nalazi se u Francuskoj. Valoviti balkoni okružuju zgradu i proširuju stambeni prostor, a imaju i glavnu ulogu u formiranju njenog vanjskog izgleda. Forma balkona nižeg kata ne poklapa se sa katom iznad, odnosno vrh vala na katu iznad prekriva dol vala na katu ispod i tako kat za katom. Glavna ideja projekta koji je realizirala tvrtka ECDM Architectes su stanovi spojeni sa zelenom okolinom, a veliki balkoni preuzeli su glavnu ulogu u toj priči. Ograda balkona izrađena je od perforiranih metalnih ploča sa kanalom za sadnju cvijeća i biljaka na vrhu ograde. Zasađene biljke stvaraju vertikalne zelene linije od prvog do zadnjeg kata zgrade.

stambena-zgrada-sa-valovitim-balkonima-2

stambena-zgrada-sa-valovitim-balkonima-3

stambena-zgrada-sa-valovitim-balkonima-4

Schéma

stambena-zgrada-sa-valovitim-balkonima-6

stambena-zgrada-sa-valovitim-balkonima-7

stambena-zgrada-sa-valovitim-balkonima-8

stambena-zgrada-sa-valovitim-balkonima-9

stambena-zgrada-sa-valovitim-balkonima-10

stambena-zgrada-sa-valovitim-balkonima-11

stambena-zgrada-sa-valovitim-balkonima-12

stambena-zgrada-sa-valovitim-balkonima-13

etage

stambena-zgrada-sa-valovitim-balkonima-15

stambena-zgrada-sa-valovitim-balkonima-16

stambena-zgrada-sa-valovitim-balkonima-17

stambena-zgrada-sa-valovitim-balkonima-18

stambena-zgrada-sa-valovitim-balkonima-19

stambena-zgrada-sa-valovitim-balkonima-20

Izvor: Dornob.com