moderni-silos-1

Silos 13 – moderni betonski silosi

Smješten u predgrađu Pariza, ovaj moderni distribucijski centar cementa izgledom odskače od drugih silosa iste namjene. Za to su zaslužni arhitekti tvrtke VI.B Architecture, čiji je zadatak bio da naprave objekt koji će postati obilježje kvarta uz jednu od najprometnijih autocesta Europe. Kompleks se sastoji od dva vertikalna silosa i komunikacijskog tornja, te horizontalno orijentiranih ureda i laboratorija za ispitivanje kvalitete.

moderni-silos-2

Visina silosa prvobitno je bila projektirana na 50 m, ali zbog ograničenja u visini objekata smanjena je na 37 m. Kako bi mogli prihvatiti predviđenu količinu cementa promjer silosa iznosi 20 m.

moderni-silos-3

Beton je bio glavni materijal za gradnju svih objekata, ali su korištene različite tehnike gradnje. Silosi su se gradili pomoću oplata u koje je ugrađivan beton, dok su horizontalni objekti građeni tako da su betonski elementi objekta izrađeni u tvornici, dopremljeni na gradilište gdje su se montirali.

moderni-silos-4

Objekt sa uredima je podignut kako bi ispod mogli prolaziti kamioni sa cementom.

moderni-silos-5

Na horizontalnim objektima i na vertikalnom tornju naglašeni su poligonalni otvori.

moderni-silos-6

Na krajevima uredskih prostora nalaze se staklene stijene.

moderni-silos-8

moderni-silos-9

moderni-silos-10

moderni-silos-11

moderni-silos-1

moderni-silos-12

moderni-silos-13

moderni-silos-14

moderni-silos-15

moderni-silos-16

moderni-silos-17

moderni-silos-18

moderni-silos-19

moderni-silos-20

moderni-silos-21

Izvor: Designboom.com