Preuređenje tmurne i dotrajale kuhinje

Preuređenje tmurne i dotrajale kuhinje

Preuređenje tmurne i dotrajale kuhinje

Kao što prema fotografiji iznad možete vidjeti, stanje kuhinje bilo je istrošeno i pohabano, nedovoljno osvijetljeno, uglavnom poprilično loše i spremno za veće promjene, odnosno kompletno preuređenje.

Preuređenje tmurne i dotrajale kuhinje

Sam raspored u kuhinji bio je dobar, te je zadržan, ali sve ostalo je zamijenjeno. Za kuhinjske ormariće odabrana je bijelo – smeđa kombinacija. Gornji ormarići produljeni su do stropa, time je dobivena veća iskoristivost, a usput je skrivena odvodna cijev od kuhinjske nape. Hladnjak je dobio novi položaj, a zanimljiv detalj na koji treba obratiti pozornost su svakako zidne pločice.

Preuređenje tmurne i dotrajale kuhinje

Preuređenje tmurne i dotrajale kuhinje

Preuređenje tmurne i dotrajale kuhinje

Preuređenje tmurne i dotrajale kuhinje

Izvor: Apartmenttherapy.com