Rezidencija Chancellor by Frits de Vries Architect

Rezidencija Chancellor by Frits de Vries Architect

Rezidencija Chancellor projekt je tvrtke Frits de Vries Architect, a nalazi se u Vancouveru u Kanadi. Moderna kuća okružena zelenilom dom je po mjeri mlade obitelji kojoj pruža sve preduvjete za kvalitetan život.

Rezidencija Chancellor by Frits de Vries Architect

Rezidencija Chancellor by Frits de Vries Architect

Rezidencija Chancellor by Frits de Vries Architect

Rezidencija Chancellor by Frits de Vries Architect

Rezidencija Chancellor by Frits de Vries Architect

Rezidencija Chancellor by Frits de Vries Architect

Rezidencija Chancellor by Frits de Vries Architect

Rezidencija Chancellor by Frits de Vries Architect

Rezidencija Chancellor by Frits de Vries Architect

This div height required for enabling the sticky sidebar
Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :