Dugačka, uska parcela i na njoj kuća

Dugačka, uska parcela i na njoj kuća

Dugačka, uska parcela i na njoj kuća

Kako se najčešće zbog ograničenih financijskih sredstava za gradnju kuće ne kupuje idealna nova parcela već se kuće grade na parcelama koje se nasljeđuju ili su jeftinije za kupnju, tada takve parcele često imaju neke nedostatke. Dosta čest slučaj je dugačka i uska parcela. Tvrtka Marsh Cashman Koolloos projektirala je kuću na takvoj parceli sa usponom od ulice prema unutrašnjosti. Kuća se sastoji od dvije stambene etaže + garaža. Za razliku od uobičajenog smještaja spavaćeg prostora na gornju etažu ovdje su te uloge zamijenjene pa je spavaći dio u donjem dijelu, a dnevni dio na katu. Dnevni dio je čitavom dužinom otvoreni prostor sa izlazom na balkon sa jedne strane, te na terasu na drugoj strani. Betonski zidovi ne dosežu do ravne krovne ploče, već završavaju četrdesetak cm niže. Krovna ploča položena je na čeličnu konstrukciju, a međuprostor ispunjuju prozori cijelom dužinom objekta na oba uzdužna zida pa se doima kao da krovna ploča lebdi iznad kuće.

Dugačka, uska parcela i na njoj kuća

Dugačka, uska parcela i na njoj kuća

Dugačka, uska parcela i na njoj kuća

Dugačka, uska parcela i na njoj kuća

Dugačka, uska parcela i na njoj kuća

Dugačka, uska parcela i na njoj kuća

Dugačka, uska parcela i na njoj kuća

Dugačka, uska parcela i na njoj kuća

Dugačka, uska parcela i na njoj kuća

Izvor: Desiretoinspire.net