Uspješna transformacija stražnjeg dvorišta

Uspješna transformacija stražnjeg dvorišta

Uspješna transformacija stražnjeg dvorišta

Kako uspješno transformirati zapušteno dvorište u ugodan prostor na otvorenom možemo vidjeti na primjeru uređenja stražnjeg dvorišta vlasnice K.V. Harper.

Neuredno i zapušteno stražnje dvorište nova vlasnica odlučila je pretvoriti u dragocjeni privatni prostor na otvorenom, a činjenica da se nalazi u New Yorku čini ga još više vrijednim. Jednostavno, funkcionalno i lijepo to je ono što ga krasi. Središnji dio zauzima zeleni travnjak kojeg uzdužno sa jedne strane omeđuje gredica sa cvijećem, a na drugoj strani smještena je betonska površina sa stolom i klupom. Na kraju dvorišta smještena je zona za odmor i opuštanje sa visećom mrežom za ležanje. Kako bi se vlasnica mogla potpuno opustiti oko dvorišta postavljena je visoka drvena ograda koja omogućuje privatnost i idealno se vizualno nadopunjuje sa zelenom površinom.

Uspješna transformacija stražnjeg dvorišta
Uspješna transformacija stražnjeg dvorišta
Uspješna transformacija stražnjeg dvorišta
Uspješna transformacija stražnjeg dvorišta
Uspješna transformacija stražnjeg dvorišta
Uspješna transformacija stražnjeg dvorišta

Izvor: Blog.sweeten.com/