Kućni brojevi i cvijeće

Kućni brojevi i cvijeće

Kućni brojevi i cvijećeJedan od detalja koji možemo vidjeti na svakoj kući su kućni brojevi. Oni se uglavnom postavljaju tako da se broj učvrsti na zid ili ogradu. Kako to ne bi bilo samo tako pobrinuo se korisnik sa Etsy-a, UrbanMettle. Navedeni korisnik izrađuje jednostavne posude za cvijeće u kombinaciji sa kućnim brojem, sa ili bez ploče kao podloge. Efektni detalj koji će promijeniti i osvježiti izgled svake kuće.

Kućni brojevi i cvijeće

Kućni brojevi i cvijeće

Kućni brojevi i cvijeće

Kućni brojevi i cvijeće

Kućni brojevi i cvijeće

Kućni brojevi i cvijeće

Kućni brojevi i cvijeće

Kućni brojevi i cvijeće

Kućni brojevi i cvijeće

Kućni brojevi i cvijeće

Kućni brojevi i cvijeće

Kućni brojevi i cvijeće

Kućni brojevi i cvijeće

Kućni brojevi i cvijeće

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save